/

Postup

Jaký je postup
Na této stránce naleznete veškeré informace o tom, jakým způsobem bude zakázka probíhat, v případě dotazů nás kontaktujte. Jako vstupní informace pro vypracování rodokmenu stačí pouze podepsané zplnomocnění a kopie rodného nebo oddacího listu.

V případě, že potřebné matriky nejsou uloženy v archivu, ale jsou dosud na městském nebo obecním úřadě, je třeba doložit písemné zmocnění, případně další doklady dokazující příbuzenství s hledanou osobou (rodný, nebo oddací list), dle zákona o matrikách.

Čím začneme
Prohledáme staré rodinné materiály, úmrtní, rodné a oddací listy. Tyto materiály nejsou podmínkou, ale šetří korespondenci s úřady a také dávají doplňující informace, které se, zvláště u mladších údajů (díky zákonu o ochraně osobních údajů) obtížně dohledávají.


Dále je třeba si ujasnit, jaký typ rodokmenu chcete vypracovat. Pokud nevíte, napište do naší poradny.

Dále je třeba vědět, co konkrétně chcete zjistit.

a) rodokmen přímé linie – tvoří manželské dvojice a jejich děti

b) rodokmen – tvoří manželské dvojice a jejich děti a další pokračující větve rodu nesoucí příjmení

c) rozrod – tvoří manželské dvojice a jejich děti, další pokračující větve rodu nesoucí příjmení
a další pokrevní větve od provdaných dcer.
Pro velké množství osob a různost příjmení se jedná o velmi časově náročné pátrání.

d) vývod – tvoří jen manželské páry bez dětí. Postupuje se ze současnosti do minulosti (rodiče, prarodiče atd.)

e) vyhledávání jednotlivých údajů z matrik

f) vyhledávání údajů z pozemkových a gruntovních knih

g) staré mapové podklady

h) vyhledání údajů ve vojenských archivech

Genealogické výzkumy
Nabízíme komplexní služby v oblasti genealogie, genealogické výzkumy na území Čech, Moravy a Slezska.
Zpracování a sestavení rodokmenů
Vyhledávání údajů o předcích v matrikách, pozemkových knihách a dalších pramenech, sestavování rodokmenů, rozrodů, vývodů atd. dle objednávky klienta, his...
Dárkové certifikáty
Nestihli jste objednat rodokmen jako dárek včas? Nevadí. Je možné odeslat Vám dárkový certifikát a rodokmen vytvořit a předat následně.
Adresa Hlavní služby Kontakty

P. O. Box 23
Cvikov, Trávník 18
471 56

Genealogické průzkumy
Zpracování a sestavování rodokmenů
Dárkové certifikáty
MIROSLAV KNOPP

+420 737 986 609
miroslav.knopp@seznam.cz

 

© 2021 All rights reserved. Created with love by 5Q
Ochrana osobních údajů